Správa kontaktů

 • adresář organizací, kontaktní údaje, zařazení do organizační struktury
 • adresář lidských zdrojů vázaný k organizacím
 • projektový management (Kdo, Co, Kde, Kdy, S kým, S čím, Za kolik)
 • vyhledávání a filtrování obsahu a kontaktů
 • správa rolí v týmové spolupráci
 • lokalizace na české prostředí (geolokace, Měna, číselníky, terminologie, …)

Informace o krizových událostech

 • výstražné zprávy o událostech
 • organizace v přechodných táborech  a improvizovaných úkrytech
 • specifikace krizových událostí

Zdravotnický monitoring

 • parametry a kapacita zdravotnických zařízení
 • monitoring průběhu epidemie, management zdrojů
 • data o osobách v postižených oblastech

Logistika hmotné pomoci a prostředků

 • řízení dostupných prostředků pro dopravu a komunikaci
 • řízení a sledování přepravy zásilek krizové pomoci
 • poptávky, nabídky a kompletace zásilek krizové pomoci
 • řízení věcných sbírek (na finanční sbírky raději využijte jiné existující alternativy)
 • skladová organizace přechodných i dlouhodobých skladišť
 • plánování scénářů, vyžadujících lidské zdroje, prostředky, zařízení a dílčí úlohy k řešení situace

Populační data

 • Demografické údaje o zasažené, nebo ovlivněné populaci
 • Rizika vztažená k oblasti
 • Pokrytí oblasti
 • Vybavení prostředky

Síťová spolupráce

 • Konektivita přes komunikační brány
 • Sdílená databáze projektových dokumentů
 • Vizualizace záznamů na mapě

přístup přes mobilní zařízení

 • přístup k serverové databázi v mobilních zařízeních
 • příjem výstražných upozornění ze serveru

Agregace a zobrazení krizových informací

 • filtrování informací podle data, typu, místa a zdroje
 • vizualizace na mapě
 • použití datového standardu pro krizové informace

Kanban metodika řízení projektů

 • Zakládání, vedení a sledování projektů pro malé týmy
 • tvorba tasků a sub-tasků
 • komunikace s členy týmu, chat
 • vizuální plánování, časová osa
 • grafová analýza a reporting
 • export dat

Archiv pro data, foto, video

 • import videa z YouTube, Vimeo
 • dávkový upload videa z lokálního úložiště
 • konverze videa do více rozlišení  od low-res po Full HD
 • opatření videa metadaty (autor, licence, popis…)
 • možnost sdílení do jiných archivů, embedded kód
 • tvorba titulků ve více jazycích
 • lokalizace konkrétního záběru na mapě světa
 • lokalizace konkrétního záběru v časové ose
 • tvorba kolekcí z vybraných záběrů
 • vyhledávání podle klíčových parametrů a charakteru videa
 • popisky, metadata
 • fulltextové prohledávání

Archiv dokumentů pdf, ppt, doc, a dalších

 • rychlé náhledy dokumentů
 • uživatelsky volitelná metadata
 • hledání podle klíčových parametrů i fulltext obsahu
 • hledání podle autorů
 • tvorba pracovního postupu pro validaci vědecké práce

Datový sklad XLS, CSV, JSON, XML a jejich analýza

 • datasety, geodata
 • OpenData compliant
 • analýza, vizualizace, statistika
 • metadata, visačky, klíčová slova
 • fulltext prohledávání

Datové a komunikační rozhraní

SMS brána, e-mail brána, twitter feed, facebook feed, CSV, XLS, PDF, S3XML, KML, EDXL, CAP, PFIF, GIS, XML

podpora jazyka: Angličtina, Čeština a další jazyky.

Zabezpečení osobních dat v souladu s GDPR

Používání software je možné v souladu s vašimi organizačními opatřeními.

Software používá pokročilou ochranu osobních i projektových dat na několika úrovních.

 • přístup k software je zabezpečen heslem
 • vstup do serverového prostředí je zabezpečen heslem
 • data uložená v databázi jsou šifrována
 • jednotlivý software umožňuje administrátorské řízení přístupu uživatelů pod svými hesly
 • datová komunikace mimo software je zabezpečena a v případě potřeby je software možno odpojit od internetu a provozovat lokálně, nebo na privátní síti
 • pokud uchováváte osobní údaje fyzických osob a vašich uživatelů, používáte je pouze pod vlastní kontrolou.
 • Osobní data nejsou na cizím serveru, nejsou na cizím cloudu.

Software je poskytován  pod licencemi GNU / GPL, MIT a dalšími typy otevřených licencí.
Máte možnost ukládat vlastní data, která máte pod vlastní kontrolou.

V případě autonomní serverové instalace, modifikace vlastností, nebo autonomního řešení nezávislého na internetu mne kontaktujte.