Abychom pochopili, jak jiné komunity  přistupují k výzvám přítomnosti a budoucnosti, podívejme se na některé živé projekty ze zahraničí.

 

Jedním z nich je THE EROLES PROJECT

Španěský projekt, který o sobě píše …. „Kolektivní strategie udržitelného aktivismu a transformace kultury …

Sociální změna nefunguje jako kauzální lineární vztah. Sociální změna je komplexní živý systém, který se chová různě.  Proto mají naše činy nejisté a neočekávané důsledky. Musíme se naučit vyrovnávat se a žít s nejistotou. Začlenění této skutečnosti nám pomůže vyhnout se frustraci a poučit se z toho, co se stane a jak se to stane.

více se dočtete na https://erolesproject.org

 

Inspirací, kterým směrem se ubírá iniciovaná komunita, může být také ULEX project.

Projekt Ulex poskytuje vysoce kvalitní školení pro aktivisty, nositele změny a organizace.

Používáme integrální přístup – spojujeme osobní, interpersonální a politickou transformaci. Hledáme systematické reakce na systémové výzvy – budování pohybové kapacity pro sociální spravedlnost a ekologickou integritu. Prohlubujeme reflexi a posilujeme spojení pro osobní a kolektivní posílení.

http://ulexproject.org