Cluster  – horizontální organizační struktura, která nepoužívá hierarchické řízení jednotlivých členů. Vstup do  Clusteru se v praktické rovině provádí formální registrací, svolením se smluvními podmínkami a používáním kooperativní platformy portálového software (zkráceně Portál) a dalších souvisejících komunikačních nástrojů vázaných na Portál. Více o Clusterech (klastrech na Národní klastrové asociaci). 

Portál  – aplikační rozhraní pro správu a datový management, svými funkcemi sloužící v zájmu Mise Clusteru. Potrál se skládá z více softwarových komponent, jejichž účelem je maximálně usnadnit komunikaci, vznik, zpracování a použití dat a prostředků členů Clusteru v rámci Mise. Podstatnou částí Portálu je FOSSoftware

Server – Hardwarové a softwarové zařízení poskytující webový hosting pro provozování Portálu Clusteru. Server je provozován jako virtuální pod řízením provozovatele. 

Datové sady –  soubory číselných, textových nebo kombinovaných údajů, definovaných parametrů a mapových podkladů, souhrnných informací, výsledků průzkumů, dynamicky generovaných map, skladových položek, poptávek, veřejných zakázek, které mohou být ve formě části databáze, datového souboru, vizualizace do grafů, nebo ve formě mapových vrstev. Tyto datové sady vznikají činností uživatelů a členů Clusteru a uživatelů Portálu za konkrétním účelem. Není-li předem výslovně řečeno jinak, podléhají definici OpenData a Creative Commons 4.0 BY

Datové sady vznikají a dále jsou uloženy v databázi Portálu Clusteru. Není-li výslovně určeno jinak, jsou k dispozici všem členům Clusteru.  Použití, datová analýza a specifické interpretace dat jsou možné použít pro všechny členy Clusteru i bez konkrétního výslovného povolení. Licence je pod hlavičkou OpenData

Datové sady jsou na Portálu přijímány a používány také z cizích zdrojů a slouží dále pro okamžité, nebo pozdější využití pro projektovou potřebu, nebo ve smyslu Mise Clusteru. Datové sady z cizích zdrojů mohou být také pod jinými typy licencí, než pouze OpenData. Nutno dořešit konkrétní užití.

Datové sady vzniklé v prostředí Clusteru je možno exportovat, publikovat, interpretovat, analyzovat, vizualizovat, nebo jinak zpracovat i mimo prostředí Clusteru. Podmínkou užití dat je, aby byl uveden zdroj těchto dat jako <název projektu>, <realizátor projektu>  Licencí OpenData a portál Sporter Cluster a data byla použita v souladu s Misí Clusteru.

Uživatelsky tvořený obsah – obsah, který uživatelé Clusteru přímo, nebo  zprostředkovaně vytvoří, zaznamenají, nebo napíší a prostřednictvím Online, Offline klienta, SMS zprávy mobilního telefonu, stolního nebo přenosného počítače, GPS, nebo jiného zařízení, nahrají na Portál nebo Základnu Clusteru. Materiály poskytnuté Clusteru od uživatelů jsou Public Domain, v případě uvedení Jména autora pak Creative Commons 4.0 CZ BY. Původní, nepřevzaté datové sady jsou pod licencí OpenData.

V případě, že dílčí obsah už má zjevně jinou licenci, (příkladně existující logo organizace, je zachován typ licence a  tento soubor je možno použít v rámci dalšího užití pouze v režimu “Fair Use”)

Osobní a přístupové údaje uživatelů a dalších jiných fyzických osob, které jsou zaznamenány v Clusteru nepatří mezi Datové sady. Osobní údaje nejsou poskytovány žádným dalším subjektům mimo Cluster. Vlastník účtu může svůj účet a tedy i osobní údaje změnit, nebo smazat.