V roce 2021 se autor tohoto webu zúčastnil veřejné Soutěže Chytrá města 2021, kterou pořádala společnost Smart City Innovations Institut, z.ú.. V 5. ročníku  představil projekt Rozhodování, který je součástí clusteru software rozvíjeného pod společnými principy.
Projekt prošel hodnocením odborné poroty a následně byl certifikován Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky. To znamená, že řešení postavené v projektu Rozhodování odpovídá obecné metodice a strategiím Smart City v ČR.

 

 

Autor tohoto projektu, Jiří Podhorecký získal v roce 2021 poděkování od nadace OSN, Digital Impact Alliance za překlady:

Přijměte prosím toto uznání a hluboké poděkování za vaše příspěvky do katalogu digitálních řešení Digital Impact Alliance. Vašeho úsilí při překladu všech údajů a výzev v Katalogu do českého jazyka si hluboce vážíme.

Aliance Digital Impact Alliance se zasazuje o používání a využívání otevřeného softwaru k řešení globálních problémů a podpoře dosažení Cílů udržitelného rozvoje. Uvědomujeme si, že bez přispění mnoha dobrovolníků, jako jste vy, by tato práce nebyla možná. Děkujeme vám za vaši podporu ekosystému Open Source – vaše úsilí nám skutečně pomáhá dosáhnout našeho cíle, kterým je využití technologií ke zlepšení života milionů lidí na celém světě.

 

Github Achievements:

 

Missing Maps Badgets:

MapSwipe statistics

 

OSM stats