Do 1 roku

 • databáze kontaktů na organizace
 • workflow pro příjem a distribuci krizových informací
 • workflow pro komunitní sběr krizových dat

Do 2 let

 • zapojit dostatečné množství nevládních neziskových organizací
 • vytvořit datový interface
 • zapracovat vnější datové modely

Do 3 let

 • integrovat nové SW technologie
 • komunikovat s vnějšími kontakty
 • datový partner pro mezinárodní organizace

Dlouhodobě

 • být důvěryhodným partnerem pro NNO
 • adaptovat se na nové výzvy
 • nalézt stabilní pokrytí nákladů