Krizové mapování je relativně nová aktivita v humanitární činnosti.  Mapovat snadno a rychle s pomocí dobrovolné síly umožnily zejména nové komunitní projekty a k tomu speciálně vyvíjený software.

Dobrovolníci i profesionálové z celého světa s pomocí jednoduchých mapovacích nástrojů a pomocí OpenStreetMap vytvářejí krizové mapy v oblastech, kde Lékaři bez hranic, ale i jiné humanitární  organizace provádějí své humanitární mise. Na místě jim pak  mapy pomáhají k orientaci v původně nezmapovaných oblastech, k plánování, logistice zdravotních prostředků.

Jako dobrovolník jsem se v roce 2016 zapojil do pravidelně pořádaných Mapathonů, na kterých se během večera setkávají desítky dobrovolníků a společně tvoří mapové záznamy v OSM. Tuto činnost zvládne každý, kdo pracuje s počítačem a tak není důvod se obávat nezdaru.

Z dobrovolníka jsem postupně dosáhl nové zkušenosti s mapovacím softwarem a začal se také  podílet na podpoře mapujících začátečníků na pražských mapathonech a validacích hotových úloh.

Později jsem se věnoval překladům rozhraní Tasking Manager,  pluginu Mapathoner i výukové straně LearnOSM do češtiny.

Aktivita české pobočky Lékařů bez hranic, pravidelnost v organizaci Mapathonů a viditelné úspěchy v mapování pomohly rozšířit Mapathony z Prahy také do dalších měst v ČR a SR.

Nyní díky dalším dobrovolným organizátorům běží samostatné mapovací akce také v Brně, Olomouci, Liberci i Bratislavě. Česká a Slovenská komunita Missing Maps obsadila druhém místo v celosvětovém žebříčku, pokud jde o intenzitu a objem zmapované práce.

Svými výstupy a efektivitou si mezinárodní projekt Missing Maps rychle vybudoval hodnotnou pozici vedle klasické lékařské, nebo záchranářské činnosti v ohrožených a postižených oblastech.

Je mi ctí dobrovolně pomáhat Lékařům bez hranic v projektu Missing Maps. Když se mi naskytne možnost, příjdu i na další Mapathon.

Jiří Podhorecký

Odkazy

Missing maps ČR a SR – facebooková skupina
Výroční zpráva Lékařů bez hranic za rok 2016