Svět, v kterém žijeme, je složitým a provázaným.

Životní prostředí  čelí rostoucímu množství  přirozených, i lidmi vyvolaných katastrof. Přichází lokální i globální krize, které postihují jednotlivce, společenství, místní životní prostředí a celé kontinenty.

Svět, který nás obklopuje, je cenným bohatstvím všech, bez rozdílu.

Při netečnosti a nezájmu  a při opakovaní starých chyb v nových situacích, se četnost problémů dále zvyšuje. To nejsou dobré podmínky pro život. Máme příležitost a chceme současným, i budoucím problémům  předcházet, nebo mírnit jejich následky. Ve svém vlastním zájmu, i v zájmu prostředí, bez kterého nelze žít. 

Svět je plný příležitostí, očekávání a závazků. Pro jednotlivce i národy.

Jsme lidé různých schopností, odborných znalostí, názorů i zkušeností. Máme i mnoho společného. Chceme žít udržitelný, smysluplný život. Chceme žít naplněným životem v odolnější a soběstačnější společnosti. K tomu potřebujeme určit své cíle, koordinovat své schopnosti, nápady a zdroje. Sdílet zkušenosti, vzájemnou podporu a pomoc. S odolnější společností dokážeme rychle reagovat ve svém, i ve společném zájmu. Když budeme odolní nepřízni, můžeme lépe pomoci druhým.

Svou existencí ovlivňujeme svět.

Svoji vůli chceme sdílet s blízkým i se vzdáleným světem, který nás obklopuje. Být tak jeho propojenou, užitečnou součástí. Naše úsilí podřizujeme sounáležitosti, kterou ctíme nejen mezi nejbližšími, ale přirozeně i za hranicemi nejbližšího okolí. Chceme budovat, zodolňovat a chránit.  Společně  mírnit vzrůstající problémy i náhlé katastrofy.

Náš čas je omezený, dosah činů však není.

Mise, kterou sdílíme, vyjadřuje vůli pro život v míru a sounáležitosti.  Misi nelze naplnit, pokud by byla v přímém rozporu s významnými společenskými dohodami, pokud by zásadně poškozovala životní prostředí a pokud by byla příčinou více vážnějších škod, než užitku.

pokračujte na stránku Preambule