Seznamte se s technologickým demo softwarového nástroje na Získávání, shromáždění, zpracování, analýzu a vizualizaci zdravotnických dat. Jde o komplexní softwarový celek více provázaných  aplikací, které jsou známy nejvíce v oblastech „Business Inteligence“ nebo u úloh analytického a statistického zpracování dat. V tomto případě však je software open-source a dostupný zdarma.

(zdroj: dhis2.org)

Software se jmenuje DHIS2 což je zkratka District Health Information System 2. V názvu tak odráží podstatu jeho použítí: Zdravotní informační systém používaný na lokální bázi.  Jeho funkce jsou ale připravené na použití pro celé zdravotnické resorty konkrétních zemí, kde jsou okresy a nižší celky jejich přirozenou součástí.

Aplikace DHIS2 je multifunkční,  zde je představena v jednom jejím využití jako přímá odpověď na několik „otázek“,  známých z pandemie COVID-19.  Jak získávat data o případech epidemie? Jak je zpracovat? Jak je vyhodnocovat?
S trochou trpělivosti se s odpověďmi můžete seznámit. Je to unikátní možnost, kterou vám jiné uzavřené systémy na zpracování dat zdarma neposkytnou.

(zdroj: dhis2.org)

Kdo?

Kdo je autorem aplikace DHIS2? Vyvíjí ji tým vědeckých pracovníků, studentů a vývojářů HISP z celého světa a především z Norské Univerzity v Oslo, fakulty matematiky a přírodních věd. Aplikace DHIS2 přitom není nic nového, nebo ušitého horkou jehlou, má už zhruba 20 let dlouhou historii.

V současnosti se DHIS2 používá ve více jak 70 zemích.  V mnoha nasazeních jako stěžejní součást infrastruktury zdravotního systému celé země. Vývoj  DHIS2 je podporován WHO – Světovou zdravotnickou organizací, což dává tomuto projektu nejvyšší možnou garanci.

(zdroj: dhis2.org)

Jak?

K čemu DHIS2 software slouží a jak se používá? Maximum informací je dobré přečíst přímo v české Dokumentaci DHIS2.   Stojí zato doplnit, že software ve svých principech je plně v souladu s Principy projektu Spotter Cluster a proto je zde také tak představen české veřejnosti.

Situace s COVID-19 motivovala velké množství lidí a technologických projektů k aktivitě. Přinesli, nebo usilovně vyvíjejí nová softwarová řešení, která mají být pomocná v potlačení pandemie. Často zbytečně od začátku, protože mnohá řešení už existují.

Software DHIS2 zde vnímejme jako část těchto úsilí u informačních technologií, kde jde především o shromážděná data v krizové situaci, zdravotnické informace a jejich statistické a analytické zpracování.

Vývoj DHIS2 je však datován už před vznikem pandemie COVID-19, věnuje se zpracování dat i z jiných epidemií a jiných globálních zdravotnických programů, jako je například monitoring porodnosti, péče o matku a dítě,  léčba malárie, nebo tuberkulozy.

Praxe v reálném nasazení v mnoha zemích je zde koncentrována do konkrétních zkušeností jak takový zdravotní program vést a být v něm úspěšný.

Předně je to koncepce serverové aplikace, která využívá distribuované mobilní klienty na sběr dat o pacientech a případech a následné zpracování dat v jednotné databázi.  Patří tedy i do kategorie m-health neboli mobilního zdravotnictví.

Prohlédněte si PDF prezentaci o využití software DHIS2 pro epidemii COVID-19

https://www.healthdatacollaborative.org/fileadmin/uploads/hdc/Documents/2020/DHIS2_for_COVID19_HDC_Webinar_Apr_2020_vF.PDF

 

S kým?

Kromě vývojových cyklů software, způsobů použití i interpretací shromážděných zdravotnických dat je zde součástí konceptu i způsob, jak se pracuje s tvůrci a zpracovateli dat na více kompetenčních úrovních, jak se pracuje s komunitním potenciálem různých uživatelů.

Komunitou se zde chápe odborná a poučená veřejnost v dané oblasti zájmů, v daném regionu, nebo i v konkrétním zdravotnickém zařízení. Lékaři a pracovníci ve zdravotnictví, všichni ti, kteří mají k aplikaci přístup a jsou schopni přidávat a analyzovat data.

V možnosti software je poskytnutí kompetencí a rolí k odborným interpretacím dat, vyjádřením analýz a predikcí na základě datových modelů a předem formulovaných metodik. Výsledkem mohou být mapové nebo grafové vizualizace. 

Dále odbornou diskusí vytvořené závěry o předpovědích, nebo vývoji situace do budoucnosti. Tato data už se dají veřejně sdílet do sociálních sítí podobně, jako to znáte odjinud.  Zde však s rozdílem, že máte přístup k procesu, jak takové interpretace vznikají.

Nemusí tedy nastat technická komplikace, jak načítat CSV soubory s 1,5 miliony řádků do excelové tabulky, jak eliminovat nevyplněné buňky a jak extrapolovat křivku na sloupcovém grafu aby to nějak vypadalo. DHIS2 má na zpracování dat vizualizační nástroje.

Analýzy více lidí mohou při dodržené datové hygieně a systematičnosti, významně urychlit operativnost ve zpracování přicházejících dat a následně pomoci k dalším včasným rozhodnutím.  To je  v případě krizových událostí přidaná hodnota.

Software DHIS2 je datově agnostický, což znamená, že nemusí být používaný výhradně na zpracování zdravotních a epidemiologických dat, nebo speciálně na případy COVID-19. Metadata zde určují konkrétní zaměření.

Vybavení balíčky metadat podle standardů WHO, může přinést rychlou konfiguraci na konkrétní zdravotní programy. Ale jiná metadata umožní jakékoliv jiné zpracování dat, ať už jde o vzorky čistoty vody, znečištění ovzduší, údaje o biotopu, nebo demografické údaje.

Použití výkonného software na datovou analýzu je možné i na zahraničních misích českých neziskových organizací. Poběží i lokálně v polních podmínkách.  DHIS2 je navržen tak,  aby dokázal pracovat s mobilními klienty i bez dostupného internetu, nebo s nestabilním připojením.

S čím?

S čím tedy přichází Spotter Cluster?

Vyzkoušejte, jak se pracuje se software DHIS2 v ukázkové instalaci

Po registraci do systému, získáte uživatelskou roli, která vám umožní se v software orientovat a něco si vyzkoušet. Aplikace není jednoduchá, proto velmi doporučuji nejdříve přečíst Dokumentaci.

Do software je možné načítat metadatové balíčky WHO pro COVID-19. Dále importovat a exportovat otevřené datové sady čerstvých dat z ČR. Tím se dá vyzkoušet, s jakým objemem informací se pracuje, abyste se z nich dozvěděli výsledek, jaký hledáte. 

Zároveň ale nelze od tohoto technologického dema čekat výkon, který by odpovídal ostrému nasazení.
Nejde ani využít příjem a odesílání dat z mobilních zařízení, protože k tomu nejsou nakonfigurované komunikační brány.

Je tu příležitost seznámit odbornou veřejnost a novináře se softwarem DHIS2, hledejte v něm možnosti použití, nebo nezávislé analýzy dat, hledejte v něm i chyby a nedostatky. Odkazujte na tuto stranu přes sociální sítě. Máte možnost jej zkoumat s ostrými daty.

Představení přijměte jako ukázku, jakými projekty se zabývá projekt Spotter Cluster. DHIS2 s českou lokalizací je v určité formě jeho malou částí, kdy velmi záleží na konkrétním využití software neziskovými organizacemi ve veřejném prospěchu.  V souladu s Misí a Principy se Spotter Cluster věnuje především softwarům pro krizové události.  Zároveň tak, aby v jejich použití byl jasný společný cíl a veřejný zájem.

Pokud máte dotazy k vlastnostem, možnostem a použití projektu Spotter Cluster, kontaktujte mne.  Chcete-li přispět k dalšímu rozvoji projektu Spotter Cluster, vaše dobrovolná pomoc bude vítaná.

Je česky?

DHIS2 má k dispozici Český překlad všech základních aplikací, dále překlad české online dokumentace pro různé typy nasazení, použití a dalšího přizpůsobení a vývoje. 

Vznikají překlady dvou výukových bloků DHIS2 Academy, díky kterým lze získat základ uživatelských zkušeností s používáním.

Významnou částí software DHIS2 jsou další konkrétní balíky metadat od WHO, které definují a umožňují zpracování dat ve zdravotních programech, například v oblasti epidemií, nebo zdravotní prevence.

Českému překladu software, dokumentace a výukových materiálů  přispěl dobrovolně Jiří Podhorecký.  Překlad do češtiny, stejně tak, jako celý DHIS2 software je poskytován pod otevřenou licencí a s otevřenými zdroji.