Kde se používá software na krizový management?

Existuje množství komerčních softwarových řešení na krizový management. Vlastnosti a služby profesionálního software jsou na vysoké úrovni, vyvíjejí se na zakázku a často v intenzívní součinnosti se zadavatelem. Vysoká cena prodeje, obsluhy, adaptace a vývoje však určuje, které organizace si je mohou dovolit používat. Specializovaný software dokáží zaplatit jen státní organizace, nebo organizace mající velké rozpočty.  Proto se k tomuto typu software nedostane množství menších neziskových organizací.

Ale také malé organizace by je dokázaly dobře využít při své konkrétní humanitární, rozvojové, nebo krizové činnosti. Proto vzniká software který je vyvíjen s otevřenou licencí. Rozvíjí jej nadace, která sdružuje programátory  z celého světa. Různé lokální pracovní skupiny jej adaptují, dál rozvíjí, přizpůsobují konkrétním potřebám v místě a situaci.

Používá se nejen na akutní operační nasazení v epicentru  událostí, ale také pro účely dlohodobého posílení odolnosti v konkrétním regionu. Celosvětově jde o desítky dočasných, ale i trvalých instalací.  Používají jej vládní i nevládní organizace jako organizační a komunikační nástroj ke krizové pomoci.. Zde uvádíme pouze některé příklady.

Mezinárodní Červený Kříž, Červený Půlměsíc

Organizace IFRC adaptovala software a podílela se prostřednictvím implementační skupiny na vývoji prostředí a důležitých modulů. Některé jsou nyní součástí  aplikace. Software používá IFRC při potřebných situacích na různých místech světa.

NewYork Prepared

Komunitní projekt pro město NewYork se snaží podpořit členy své komunity několika způsoby. Předně sdílením informací a know-how, dále i přístupem ke krizovým kontaktům, k mapovým datům. Projekt je orientovaný na zodolnění městské komunity před krizovými situacemi vyvolanými především silnými výkyvy počasí, (deště, vánice, tajfuny), ale může se to týkat i dlouhodobějších plánů vedoucích k soběstačnosti zapojených komunit a jednotlivců.

Asociace dobrovolných hasičů v Portugalsku

Software byl použitý jako organizační a komunikační nástroj pro dobrovolné jednotky hasičů.

Mapování v Mali, Čadu v projektu EUROSHA

Zde šlo o krátkodobou, nyní již ukončenou misi v Africe v roce 2010, jejímž cílem bylo lepší zmapování vybraných místních regionů za účelem další rozvojové pomoci. Používala se tedy kombinace více způsobů zaznamenávání map a souvisejících informací, komunikace s členy realizačního týmu v terénu. Projektu se zúčastníli dobrovolníci z více zemí, včetně České republiky. Část z nich pracovala s aplikací. Co o něm napsala účastnice projektu EUROSHA? 

“Software je velmi sofistikovaný a velmi kladně jej hodnotím. Absolvovala jsem školení od jeho zakladatele a myslím si, že především pro neziskový sektor má velký potenciál. “
(Lenka Kohlová, dobrovolnice týmu EUROSHA)

Zemětřesení v Nepálu

Nepálské vládní organizace používají software na několik samostatných projektů, Jedním z nich byl také monitoring klimatu Nepálu.

Při zemětřesení v roce 2015 byl software nasazen pro okamžité použití záchranářským týmům. Společně s organizací Standby Task Force byly urychleně koncentrovány informace o aktuálním situaci v oblastech postižených zemětřesením. Data byla během několika hodin importována a dostupná v databázi přes internet pro členy mezinárodních záchranných týmů.

Epidemie Eboly v Africe

Software byl nasazen včetně modifikace modulu pro epidemické situace a mapoval nakažené případy a dostupnost lékařské péče a zdravotnického materiálu.

Další podobné projekty

Give2LA

Komunitní projekt neziskové organizace v regionu Los Angeleles. Město a okolí LA  je v oblasti permanentního ohrožení zemětřesením a z toho vyplývajících dalších  odvozených krizových situací. Web se snaží poskytovat svým členům servis v informacích a znalostech jak čelit živelným pohromám, nebo jak se vyhnout přetížené dopravní síti, která může zkolabovat právě v případě zemětřesení.

Česká republika

citace: “V současné době není v ČR žádná organizace, která by se přímo zabývala využitím GIS v rozvojové spolupráci nebo humanitární pomoci.”
Bc. Beata ĆMIELOVÁ, 2014 ve své bakalářské práci Možnosti využití geografických informačních systémů (GIS) v rozvojových nevládních neziskových organizacích