Principy software projektu Spotter Cluster

  • Software je svou filosofií  „software for good
  • Software s otevřeným kódem nevynucuje Vendor Lock-in neboli proprietární uzamčení a vázání na dodavatele produktu, nebo služeb.
  • Software je od návrhu nastaven jako Offline First na volitelné použití s internetovým připojením i bez internetového připojení.
  • Vývoj směřuje k dalším odpoutáním od dosud používaných online služeb. Tím se stává méně zranitelný při nedostupnosti služeb.
  • software je lokalizován do češtiny, může být přizpůsoben k místním specifikům. Je lokalizovatelný do libovolných jazyků. Volitelné jazykové prostředí umožňuje snadnější implementaci v cílové zemi, rychlejší a přímější křivku učení ale také i plynulou spolupráci vícejazyčných týmů na konkrétních týmových projektech.
  • software zachycuje nebo zpracovává open data a datové sady a geoprostorové informace tak, aby vyhověly principům práce s otevřenými daty. Bez omezení nabízí vstupy a výstupy dat v otevřených formátech
  • software využívá týmový, nebo komunitní potenciál s prvky PlatformCooperative.  Ovšem i pro hierarchickou strukturovanou spolupráci umožňuje precizní nastavení rolí Je navržen pro používání velkými týmy až do úrovně států, včetně různých topologií a komunitních přístupů lidí s různými zkušenostmi.
  • software je už je používán v mnoha zemích. Historie a použití je dohledatelná u zdrojů.