Principy software v projektu Spotter Cluster

  • je pouze s otevřeným kódem, včetně souvisejících komponent nutných k jejich provozu.
  • je s otevřenou licencí nevynucuje platbu za licenci k používání software, ani proprietární uzamčení. Provoz software je časově neomezený, software je zdarma.
  • vyhovuje konceptu jako offline First na volitelné použití s internetovým připojením i bez internetového připojení.
  • vyhovuje konceptu de-centralize a distribuovatelnosti. Směřuje k dalším odpoutáním od dosud používaných online služeb. Tím se stává méně zranitelný při nedostupnosti cizích služeb.
  • je lokalizován do češtiny, může být přizpůsoben k místním specifikům. Je lokalizovatelný do libovolných jazyků. Volitelné jazykové prostředí umožňuje snadnější implementaci v cílové zemi, rychlejší a přímější křivku učení ale také i plynulou spolupráci vícejazyčných týmů na konkrétních týmových projektech.
  • zachycuje nebo zpracovává open data a datové sady a geoprostorové informace tak, aby vyhověly principům práce s otevřenými daty. Bez omezení nabízí vstupy a výstupy dat v otevřených formátech
  • využívá týmový, nebo komunitní potenciál s prvky Platform Cooperative.  Ovšem i pro hierarchickou strukturovanou spolupráci umožňuje precizní nastavení rolí Je navržen pro používání velkými týmy až do úrovně států, včetně různých topologií a komunitních přístupů lidí s různými zkušenostmi.