Slovník termínů, které se na veřejném českém internetu v souvislosti s tématy tohoto webu prakticky nevyskytují.

Resilience – zodolnění, pružné přizpůsobení. Zde ve významu odolnosti společnosti vůči krizovým událostem, nebo vnějším a vnitřním ohrožením.

Virtual volunteering – virtuální dobrovolnictví. Zde nejblíže významu dobrovolnictví v pomoci neziskovým, humanitárním organizacím. Může být organizováno např. neziskovou organizací

Digital Jedi  – virtuální dobrovolník, zpravidla profesionál v IT, který ve svém volném čase pomáhá, realizuje a koordinuje činnost ve prospěch humanitární pomoci

FOSS – Free Open Source Software, tj. volně dostupný software. Zde zejména pro využití v neziskové, humanitární oblasti.

Cluster – Organizační seskupení více organizací.  Nejčastěji neziskové, humanitární ale i profesionální, nebo  přepravní společnosti. Záměrem Clusteru je koordinovat rychlou přepravu humanitární pomoci na místo určení, případně koordinovat veškeré související činnosti.

Technology Steward –  lidé s dostatkem zkušeností z fungování komunity, kteří chápou jejich technologické potřeby a mají dostatek zkušeností s technologiemi, aby mohli řešit jejich potřeby. Dohled typicky zahrnuje výběr a konfiguraci technologii, stejně jako pro podporu jeho využití v praxi.