Slovník termínů, které se na veřejném českém internetu v souvislosti s tématy tohoto webu prakticky nevyskytují.

Resilience – zodolnění, pružné přizpůsobení. Zde ve významu odolnosti společnosti vůči krizovým událostem, nebo vnějším a vnitřním ohrožením.

Virtual volunteering – virtuální dobrovolnictví. Zde nejblíže významu dobrovolnictví v pomoci neziskovým, humanitárním organizacím. Může být organizováno např. neziskovou organizací

FOSS – Free Open Source Software, tj. volně dostupný software. Zde zejména pro využití v neziskové, humanitární oblasti.

Cluster – Organizační seskupení více organizací.  Ať už neziskové, humanitární ale běžně i profesionální, nebo komerční společnosti. Záměrem Clusteru je koordinovat rychlou přepravu humanitární pomoci na místo určení, případně koordinovat veškeré související činnosti. Zde také ve významu seskupení software.

Technology Steward –  lidé s dostatkem zkušeností z fungování komunity, kteří chápou jejich technologické potřeby a mají dostatek zkušeností s technologiemi, aby mohli řešit jejich potřeby. Dohled typicky zahrnuje výběr a konfiguraci technologii, stejně jako pro podporu jeho využití v praxi.