Jednou z funkčních cest jak čelit velkým výzvám je tvorba mezinárodních sítí.

Nejsou to však sociální sítě typu Facebook, nebo LinkedIn. Jsou to clustery vědeckých institucí a dalších subjektů, které se zabývají společnými tématy.

Aktuálním tématem je bezpochyby globální pandemie COVID-19 a jedním z příkladů na kterém bychom si to mohli vysvětlit, je Sonar-Global Project

Na webu se dočtete:

Všichni partneři Sonar-Global pracují v oblasti „infekčních hrozeb“.  Naše působnost zahrnuje připravenost a reakci na epidemie, zkoumání vakcín a prevenci antimikrobiální rezistence.

Jako sociální vědci uznáváme, že úsilí o řešení těchto hrozeb může být neúčinné, pokud nebude řešeno v složité sociální, politické, hospodářské a ekologické souvislosti.

Platforma Sonar-Global poskytuje příležitost pro sociální vědce spolupracovat a stavět mosty. Prostřednictvím této platformy vytváříme kritické množství sociálních vědců, se kterými můžeme sdílet zkušenosti, nástroje, modely a učební osnovy. Rovněž podporujeme užší spolupráci s odborníky z jiných oborů.

Jak těchto cílů dosáhneme? Platforma Sonar-Global nabízí možnost:

  • Zdůraznit své dovednosti a odborné znalosti a najít partnery sociálních věd
  • Zůstat v obraze a zapojit se do diskusí o klíčových událostech
  • Zjistit více o současných výzkumných činnostech v oboru
  • Získat přístup ke školicím materiálům, zapojit se do komunity a k nástrojům pro hodnocení zranitelnosti
  • Předvést svou práci širokému publiku

Projekty jako je Sonar-Global Project míří daleko za horizont národních nebo státních zájmů konkrétních zemí. Protože i předmět kterým se zabývají, tyto hranice překračuje.