Nezisková organizace People Powered z New Yorku hodnotila participační platformy. V obsáhlém vyhodnocení se umístil open-source software Decidim na prvním místě v žebříčku mezi komplexními platformami. Na stejné webové straně Platform Ratings jsou hodnocení i dalšího software.

Software Decidim použitý pro ČR v rámci projektu Rozhodování byl vyhodnocem Ministerstvem pro místní rozvoj ČR  jako řešení které odpovídá obecné metodice a strategiím Smart City v ČR.

 

Na dalších zmíněných příčkách komplexních platforem jsou i aplikace s otevřeným kódem, které byly taktéž přeloženy do češtiny, jako například Citizen OS, CONSUL, Your Priorities.

Pokud města a obce chtějí podpořit participační procesy softwarem, nemusí nakupovat placený uzavřený software a vytvářet tím další náklady.