V rozhovoru s Partickem Zandlem Jak krachovala Chytrá karanténa: neochota hygien i státního aparátu se jaksi konečně naplno dočítáme, jaké fiasko bylo ve věci systémového řízení prostřednictvím informačního systému v situaci celonárodního trasování pacientů v  pandemii covid19.

Fakt, který jsme už dávno věděli, stojí zato zopakovat. Do krizových záležitostí státu se nemají neřízeně motat podnikatelské subjekty, protože si z toho udělají akorát selfpromo.  Odhodlané programování databází a jiných workflow za  „nula peněz“ ovšem za nenula peněz následné podpory s pomocí iniciativy Covid19cz byl na první pohled bohulibý. Celé to selhalo na nesystemovosti státního rozhodování a pomateném krizovém řízení napříč hygienami, ministerstvem a nemocnicemi.  Kdo je schopný rozeznat skutečné sdělení textu, tak mu z toho musí přeběhnout mráz po zádech.

Ale však jsme v Česku! Koho by přeci zajímalo, že už dávno před vypuknutím Covidu u nás, je jinde v desítkách národních zdravotnických systémech po celém světě používáno ověřené a implementovatelné workflow   na bázi open-source DHIS2 software.

Česká cesta pionýrů prokopávajících zahnojené uličky řízení krizových událostí je každopádně ta, která dopadla jako jedna z nejhorších:  „Best in Covid“.

Co je naopak nového ve vývoji zdravotnického informačního systému DHIS2? Díky příspěvkům a rozšíření zahraničních partnerů pokračuje intenzívní vývoj.  Tak, aby byl flexibilní na LIBOVOLNOU pandemii a zároveň na dlouhodobé preventivní zdravotní projekty. Obsahuje nově i integrované workflow pro CHIS což je community-driven health information system, který ještě promyšleněji nastavuje procesy pro decentralizované komunitní projekty zdravotní péče i první reakce při komplikovaných událostech.

V neposlední řadě pokračuje i překlad do české mutace celého projektu DHIS2, jeho metadat poskytovaných WHO, výukových programů na implementaci a provoz, a rozsáhlé dokumentace která je prvním informačním zdrojem jak pro integrace, tak pro nasazení. Na překladu do češtiny se podílí právě projekt Spotter.ngo

České Ministerstvo zdravotnictví najaře roku 2022 uzavřelo s WHO smlouvu o spolupráci. WHO and Czechia sign new agreement to improve health for all což by mohl být signál přinejmenším k tomu, že WHO si nějaké to úsilí českých zdravotních ouřadů pohlídá, pokud půjde o předmět definovaný smlouvou.

Jsme opravdu zvědavi, co bude nakonec znamenat záměr

2-year plan to boost health outcomes and promote Czechia as a global health leader

… a doufáme že to skutečně povede k systémovým řešením zdravotního resortu a ne jen do ztracena vyšumělých exhibicí namakaných IT firem, které se v pandemii potřebovaly zviditelnit.

Související odkazy jinam:

Potvrzeno: Chytrá karanténa byl jeden velký státní podvod – Neovlivní, Sabina Slonková, 26.4.2022