Naznačíme způsob využití platformy:

Logistika velkého množství dodavatelů a odběratelů v krizové situaci

V běžných situacích se nabídka a poptávka zboží, nebo služeb, řeší tržně.  Cena a kvalita služeb vítězí.

V krizových situacích se spolehlivé tržní vztahy hroutí, nebo se přetváří do jiných, nečekaných forem.  Konkrétním příkladem je situace pandemie COVID-19 a zajištění ochranných prostředků.

Společnost měla v krátké době jara 2020 silnou poptávku po ochranných prostředcích.  Krizové řízení státu ukázalo,  že zrovna zde je v jeho  naplnění cosi v nepořádku. Vzniklo mnoho podivných zakázek  ze strany vlády, která dodávky chtěla řešit pouze centrálně. Předražené zakázky, nekvalitní zboží, neprůhlední dodavatelé

Zároveň vznikla spontánní občanská iniciativa v šití roušek, výroby ANTICOVID desinfekce a jejich distribuci potřebným.

Věnujme se raději té situaci občanské aktivity. 

Jak ji zjednodušeně popsat? 

 • náhlá velká poptávka po rychlém dodání prostředků
 • velké množství dobrovolných, spontánních výrobců
 • velké množství lidí schopných rozvozu vlastní dopravou
 • množství neziskových organizací, včetně zdravotních zařízení, pečovatelských služeb, nebo místních samospráv
 • zapojení dodavatelských firem a komerčních subjektů
 • proměnlivá poptávka, průběžně se měnící situace

Tyto dispozice nejsou zrovna ideální, protože nutně v sobě drží určitý stupeň živelnosti a spontánní reakce.

Jak v Čechách společnost zareagovala? Fantasticky.  Díky rychlé reakci několika velkých výrobců, díky sociálním sítím a vlivným jednotlivcům na sítích se občanská společnost aktivovala a začala vytvářet vlastní ochranné prostředky.

Roušky, nanomateriály, 3D tisknuté ochranné štíty, informační materiály, desinfekce, vysoké školy vyvíjely respirátory, nakonec i pokročilé technologie jako dýchací zařízení. Díky předaným zkušenostem vznikly i technologické life-hacky produktů, jako byly například potápěčské masky opatřené filtry.

Poměrně časté však byly případy, kdy někteří lidé byli schopni sehnat, nebo vyrobit  zboží, ale nevěděli kdo o ně má největší zájem.  Proto přes sociální sítě rozesílali své dotazy…  Vznikaly různé seznamy kontaktů, které byly v datově nešikovné formě wordových dokumentů, nebo PDF.

Jiní měli zájem o prostředky, ale nebyla zrovna k dispozici nabídka. Nebo vhodná doprava. Zapojovaly se i  letci na sportovních letadlech.  Společnost dokázala najít své řešení, když měla jasný společný cíl.

Párování poptávek a nabídek je v případě centrální logistiky relativně zvládnutá záležitost. Dokáže to zajistit každý obchodník, který své zboží prodává přes internet.

Jak to ale zvládnout, pokud se pohybujeme v  decentralizovaném prostředí kde není žádný hlavní řiditel? Nejde tu jen o vlastní zboží?  Kde mnohdy nejde o komerční prodeje, ale o dobrovolnou činnost? Mnoho těžko řiditelných  lidí dělá mnoho nespecifikované práce?

Jakým způsobem může softwarové vybavení vylepšit a zohlednit  složitý logistický případ, jako je tento?

Jmenujme body, které určují charakter logistiky komunitně vedené krizové pomoci.

 • Decentralizované řešení, kdy každý subjekt může vést vlastní logistickou agendu tak, jak je toho schopen
 • Aktivní i pasívní připojení dodavatelů a skladových kapacit
 • Vedení kontaktů zaměstnanců, dobrovolníků a členů komunity
 • Realizace poptávek a nabídek, ať už bezplatných, nebo placených prostřednictvím neziskových organizací
 • Dobrovolná možnost synchronizace logistické poptávky a nabídky s jinými subjekty v Clusteru.
 • Zobrazení  logistických událostí na mapě oblasti, nebo země
 • Reporty a výpisy o dodávkách, shrnutí
 • mnoho dalších funkcí pro neodkladné řešení a komunikaci

Stále vám to připadá jako nic extra, co by bylo jiné, než běžná logistika?

Zkuste si to samé představit s nečekaným výpadkem internetu. Máte možná tak telefonní síť, nebo nestabilní a pomalé datové připojení. 

Zkuste si to představit se softwarem, na který neplatíte žádné licence výrobci, neplatíte ani za hosting v cizím Cloudu. Soukromá data používáte pouze vy.

To je řešení pro skutečně krizové situace. To je řešení, které dokáže tento projekt nabídnout a zprovoznit tak, aby v případě nutnosti bylo pracovní prostředí k dispozici uživatelům do několika minut.

Zatímco jiné řešení bez stabilního rychlého internetu ani nezačne.


Jak se krizové řízení vykonává v České republice?