Naznačíme způsob využití platformy:

Logistika velkého množství dodavatelů a odběratelů v krizové situaci

V běžných situacích se nabídka a poptávka zboží, nebo služeb, řeší tržně.  Cena a kvalita služeb vítězí.

V krizových situacích se spolehlivé tržní vztahy hroutí, nebo se přetváří do jiných, nečekaných forem.  Konkrétním příkladem je situace pandemie COVID-19 a zajištění ochranných prostředků.

Společnost měla v krátké době jara 2020 silnou poptávku po ochranných prostředcích.  Krizové řízení státu ukázalo,  že zrovna zde je v jeho  naplnění cosi v nepořádku. Vzniklo mnoho podivných zakázek  ze strany vlády, která dodávky chtěla řešit pouze centrálně. Předražené zakázky, nekvalitní zboží, neprůhlední dodavatelé

Zároveň vznikla spontánní občanská iniciativa v šití roušek, výroby ANTICOVID desinfekce a jejich distribuci potřebným.

Věnujme se raději té situaci občanské aktivity. 

Jak ji zjednodušeně popsat? 

 • náhlá velká poptávka po rychlém dodání prostředků
 • velké množství dobrovolných, spontánních výrobců
 • velké množství lidí schopných rozvozu vlastní dopravou
 • množství neziskových organizací, včetně zdravotních zařízení, pečovatelských služeb, nebo místních samospráv
 • zapojení dodavatelských firem a komerčních subjektů
 • proměnlivá poptávka, průběžně se měnící situace

Tyto dispozice nejsou zrovna ideální, protože nutně v sobě drží určitý stupeň živelnosti a spontánní reakce.

Jak v Čechách společnost zareagovala? Fantasticky.  Díky rychlé reakci několika velkých výrobců, díky sociálním sítím a vlivným jednotlivcům na sítích se občanská společnost aktivovala a začala vytvářet vlastní ochranné prostředky.

Roušky, nanomateriály, 3D tisknuté ochranné štíty, informační materiály, desinfekce, vysoké školy vyvíjely respirátory, nakonec i pokročilé technologie jako dýchací zařízení. Díky předaným zkušenostem vznikly i technologické life-hacky produktů, jako byly například potápěčské masky opatřené filtry.

Poměrně časté však byly případy, kdy někteří lidé byli schopni sehnat, nebo vyrobit  zboží, ale nevěděli kdo o ně má největší zájem.  Proto přes sociální sítě rozesílali své dotazy…  Vznikaly různé seznamy kontaktů, které byly v datově nešikovné formě wordových dokumentů, nebo PDF.

Jiní měli zájem o prostředky, ale nebyla zrovna k dispozici nabídka. Nebo vhodná doprava. Zapojovaly se i  letci na sportovních letadlech.  Společnost dokázala najít své řešení, když měla jasný společný cíl.

Párování poptávky a nabídek je v případě centrální logistiky relativně zvládnutá záležitost. Dokáže to zajistit každý obchodník, který své zboží prodává přes internet.

Jak to ale zvládnout, pokud se pohybujeme v  decentralizovaném prostředí kde není žádný hlavní řiditel? Nejde tu jen o vlastní zboží?  Kde mnohdy nejde o komerční prodeje, ale o dobrovolnou činnost? Mnoho těžko řiditelných  lidí dělá mnoho nespecifikované práce?

Jakým způsobem může softwarové vybavení vylepšit a zohlednit  složitý logistický případ, jako je tento?

Jmenujme body, které určují charakter logistiky komunitně vedené krizové pomoci.

 • Decentralizované řešení, kdy každý subjekt může vést vlastní logistickou agendu tak, jak je toho schopen
 • Aktivní i pasívní připojení dodavatelů a skladových kapacit
 • Vedení kontaktů zaměstnanců, dobrovolníků a členů komunity
 • Realizace poptávek a nabídek, ať už bezplatných, nebo placených prostřednictvím neziskových organizací
 • Dobrovolná možnost synchronizace logistické poptávky a nabídky s jinými subjekty v Clusteru.
 • Zobrazení  logistických událostí na mapě oblasti, nebo země
 • Zobrazení dodávek na časové ose
 • Reporty a výpisy o dodávkách, shrnutí
 • mnoho dalších funkcí pro neodkladné řešení a komunikaci

Stále vám to připadá jako nic extra, co by bylo jiné, než běžná logistika?

Zkuste si to samé představit s nečekaným výpadkem internetu. Máte možná tak telefonní síť, nebo nestabilní a pomalé datové připojení. 

Zkuste si to představit se softwarem, na který neplatíte žádné licence výrobci, neplatíte ani za hosting v cizím Cloudu. Soukromá data používáte pouze vy.

To je řešení pro skutečně krizové situace. To je řešení, které dokáže tento projekt nabídnout a zprovoznit tak, aby v případě nutnosti bylo pracovní prostředí k dispozici uživatelům do několika minut.

Zatímco jiné řešení bez stabilního rychlého internetu ani nezačne.


Jak se krizové řízení vykonává v České republice?

Automyčka na kraji Kyjeva i rodinný dům na jihu Polska. Tam sídlí pobočky firmy, které Česko pošle čtvrt miliardy za testy

Jak Hamáček ve stavu nouze nakupoval respirátory. Pořídil čínský trabant místo českého ferrari za stejnou cenu, stát přišel o miliardy