Naše nejmenší a nejvzácnější sovička Sýček obecný (Athene noctua) je v Čechách na hranici vyhynutí.

Z monitoringu posledních let vyplývá, že populace Sýčka obecného je kriticky ohrožena mnoha civilizačními vlivy.  V současnosti se pohybuje počet sýčků zhruba okolo sto párů na celou Českou republiku.

Sledováním dravých ptáků se dlouhodobě věnují ornitologové z místních organizací České Společnosti Ornitologické. ČSO  v současnosti provádí aktivní monitoring ve spolupráci se zahraničními partnery, ale provádí  také  osvětu mezi lidmi kde ptáci hnízdí,  ochranu a pomoc hnízdícím sýčkům.

Pokud Vám není osud sov, ale i jiných ohrožených ptáků lhostejný, zajímejte se o jejich podporu a ochranu.

S dlouhodobým zájmem o přírodu, divoké ptáky a na základě informací o stavu ohrožení dravých ptáků jsem se stal přispěvatelem a členem České Společnosti Ornitologické.

Odkazy

Finanční sbírka na Záchranu Sýčka