Co nás spojuje a posiluje

Jeden z nejsilnějších narativů, který provází národy Čechů, Moravanů a Slezanů už od doby Velkomoravské říše, je zapsán do legendy. Konkrétně jde o Legendu o knížeti Svatoplukovi a jeho třech synech.  Můžeme diskutovat o vědeckém dokladu, detailech, nebo původu legendy, ale to je v tuto chvíli nepodstatné.  Podstatné je, čím sdělení legendy překonává více než tisíc let historie a nese v sobě mo...
Read More

Humanitární kongres byl kultivovanou diskusí odborníků

Mezinárodní kongres HUKO2017 lákal studenty i odbornou veřejnost na několik stěžejních témat, kterým se ve dvou dnech věnovali osobnosti z řad neziskových organizací. V pátek 3. listopadu 2017 , v budově Institutu ekonomických studií Univerzity Karlovy, byl kongres na téma New Trends, New Actors and old Ethics zahájen úvodní keynote, kterou vedl Gie Goris s panelisty Michaelem Neumanem a Cees Wit...
Read More

Missing Maps mají v Čechách dobré jméno

Krizové mapování je relativně nová aktivita v humanitární činnosti.  Mapovat snadno a rychle s pomocí dobrovolné síly umožnily zejména nové komunitní projekty a k tomu speciálně vyvíjený software. Dobrovolníci i profesionálové z celého světa s pomocí jednoduchých mapovacích nástrojů a pomocí OpenStreetMap vytvářejí krizové mapy v oblastech, kde Lékaři bez hranic, ale i jiné humanitární  organizac...
Read More

Monitoring Sýčka v České republice

Naše nejmenší a nejvzácnější sovička Sýček obecný (Athene noctua) je v Čechách na hranici vyhynutí. Z monitoringu posledních let vyplývá, že populace Sýčka obecného je kriticky ohrožena mnoha civilizačními vlivy.  V současnosti se pohybuje počet sýčků zhruba okolo sto párů na celou Českou republiku. Sledováním dravých ptáků se dlouhodobě věnují ornitologové z místních organizací České Společnost...
Read More

Resilience klíčovým slovem blízké budoucnosti

Odolnost společnosti znamená pružně a pokud možno bez trvalých následků odolávat vnějším, nepříznivým nebo extremním vlivům. Ať už jde o přírodní, nebo lidmi zaviněné události, odolnost je pružnost při zasažení. Je to schopnost čelit a vrátit se do stabilního stavu.  Znamená včas a adekvátně reagovat na problémy.  Umět se regenerovat po událostech, které ohrožují nejbližší životní prostředí i šir...
Read More

Potopa. A pak přišel IZS

V novodobých dějinách České republiky se relativně nedávno stalo několik důležitých událostí. ČR se stala součástí Evropské unie, čímž se ještě více zapojila do některých celoevropských systémů Civilní ochrany. Patří mezi ně např. i mezinárodní organizace věnující se včasnému varování a mezinárodní pomoci při živelných katastrofách, jako je např. eCall. Jejich činnost prakticky nevnímáme, ale svo...
Read More