OpenData vytvořená prostředky Spotter Cluster a zpřístupněná prostřednictvím této platformy, je uživatel oprávněn:

  • šířit – kopírovat, distribuovat a sdělovat veřejnosti
  • interpretovat a citovat
  • využívat nekomerčně i komerčně

Při dodržení následujících podmínek:

U zdroje dat musí být uveden Autor  a zároveň i Spotter Cluster. Nikoli však takovým způsobem, aby vznikl dojem, že Spotter Cluster přímo a výhradně angažoval autora k vytvoření, uživatele dat k interpretaci, nebo způsob, jakým jsou otevřená data od Spotter Cluster využita.

Otevřená data Spotter Cluster mohou být použita pouze takovým způsobem, který nemění nebo nezkresluje jejich význam a smysl.
V případě interpretace, vizualizace, nebo restrukturalizace dat by měl uživatel současně informovat o postupu, kterým takto data zpracoval.  Tak, aby mohl být postup posouzen jako adekvátní a zachovávající validitu interpretovaných dat.

Uživatel dále bere na vědomí, že:

Otevřená data Spotter Cluster jsou zveřejňována v souladu s platnými předpisy a zákony ČR.

v případě dalšího šíření otevřených dat Spotter Cluster je uživatel povinen uvést znění těchto podmínek užití, nejlépe přímým odkazem na tuto webovou stránku,

tyto podmínky užití neplatí pro data, na něž se vztahují výhradní práva duševního vlastnictví třetích stran.

Spotter Cluster neodpovídá za případné škody vzniklé dalším užitím, interpretací a zpracováním otevřených dat, jakož i za neúmyslně vzniklé komplikace způsobené případnými chybami, které by otevřená data mohla obsahovat.

Spotter Cluster si vyhrazuje právo z technických, odborných či jiných důvodů dočasně, nebo trvale omezit přístup k datům které má uloženy na vlastním úložišti a to i bez předchozího upozornění.