Resilience klíčovým slovem blízké budoucnosti

Odolnost společnosti znamená pružně a pokud možno bez trvalých následků odolávat vnějším, nepříznivým nebo extremním vlivům. Ať už jde o přírodní, nebo lidmi zaviněné události, odolnost je pružnost při zasažení. Je to schopnost čelit a vrátit se do stabilního stavu.  Znamená včas a adekvátně reagovat na problémy.  Umět se regenerovat po událostech, které ohrožují nejbližší životní prostředí i š...
Read More