Lesk a bída internetových bublin

Prakticky všechny internetové služby nabízejí větší, či menší míru personalizace, přizpůsobení. Nejen vzhledu, ale především informací a komunikačních interakcí. U sociálních sítí libovolného typu je to nutnost, aby člověk nebyl nepřetržitě obtěžovaný  reklamou a lidmi, které jej nezajímají. A tak si všichni, co nějaké sítě používáme, vybíráme svůj oblíbený obsah a své tematické okruhy. To ostatn...
Read More