Portály krizového řízení v ČR

Hasičský Záchraný Sbor České republiky – portál Krizového řízení

Portál krizového řízení Středočeského kraje

Portál krizového řízení Libereckého kraje – a zemských okresů Görtliz a Bautze

Portál krizového řízení Ústecký kraj

Portál krizového řízení Jihomoravského kraje

Portál krizového řízení Praha 1

Povodňový portál Libereckého kraje

Bezpečnost a krizové řízeni měst Zín

ARGIS na portálu Správa státních hmotných rezerv

KRIZKOM na portálu Správa státních hmotných rezerv

Povodňový informační systém

Základy medicíny katastrof

CHTS Chemická a technická služba v požární ochraně

Záchranný kruh – vzdělávací materiály pro pedagogy a jejich žáky, záchranáře ..

Strategie adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu – vydal IPR Praha – zaměření především na udržitelné hospodaření s vodou, „zazeleňování“ ulic nebo vytváření ekologicky šetrných staveb.

Integrovaný záchranný systém ČR na počátku 21. století – kniha

Krajský pandemický plán Středočeského kraje

Zahraniční odkazy

United Nations:
Sustainable development Knowledge platform – Czech republic

Civilná Ochrana – Slovensko