Co je tento projekt?    

Základ pro vznik clusteru nevládních neziskových organizací v České republice. Organizací, které jsou schopny zabývat se krizovými událostmi a nebo v nekrizových situacích podporují odolnost regionu, blízkého okolí,  životního prostředí.

Co je Cluster?

O Clusterech (česky také Klastrech) se můžete dočíst například na webu Národní Klastrová Asociace, nebo na webu CzechInvestCluster je v tomto významu slova decentralizovaná organizační struktura pro více subjektů, bez vertikálního řízení, ale s vyjádřeným společným cílem a sdílenou myšlenkou. V oblasti krizové pomoci fungují na světě globální clustery různých zaměření.  

Jste asociací, spolkem nebo neziskovou organizací? Chcete nějakou jinou asociaci nahradit?

Ne. Nechce a prakticky dosud ani nemůže nic nahrazovat. Asociace, nebo organizace jej naopak mohou použít ve společném zájmu, prostřednictvím účasti, aktivní komunikace a spolupráce v rámci tohoto  projektu. Jejich původní zájem a cíle nejsou tímto projektem ovlivněny, ani ohroženy. 

Proč nejste asociací, spolkem nebo neziskovou organizací?

Asociací, spolků, neziskových organizací, nebo sítových organizací je v ČR velké množství. Je nereálné, aby pouhý vznik dalšího, vertikálně strukturovaného subjektu, byl něčím, co direktivně předefinuje  zájmy již existujících subjektů  a zároveň by přesvědčil  tyto subjekty  stát se členy nějaké nové, další asociace. Proto nevzniká nová asociace. Projekt je pouze pracovní  prostředí, které pomáhá vzniku horizontální sítě napříč jinými síťovými organizacemi. 

K čemu je možné Spotter Cluster použít?

K informační a komunikační podpoře neziskové činnosti, v oblasti sociální, rozvojové, environmentální a humanitární pomoci. Soustřeďuje se na podporu neziskových organizací prostřednictvím informačních technologií. 

K čemu Spotter Cluster není připravený?

Cluster a jeho softwarové a technické prostředky nejsou samoúčelným a pasívním skladištěm informací a kontaktů. Neslouží ani k provozování kulturních, mediálních, reklamních, marketingových, aktivistických, politických, sportovních a volnočasových činností. Pokusy využít jej pro cokoliv mimo Misi, budou odmítány a omezeny. Pro takové aktivity existují jiné a vhodnější prostředky a jiné organizace, které je realizují.  

Jste něco jako Krizová Mapa Česka od České televize?

Ne.  Nemá nic společného s provozem Krizové Mapy Česka.

Projekt je něco jako jiný Integrovaný Záchranný Systém? Co s tím má společného?

S IZS nemá společného nic ani organizačně, ani právně.  Je tu podobný předmět zájmu a blízké oblasti působení. V informačních výstupech je blízký u některých typů situací. Projekt Clusteru by v ideálním případě mohl doplňovat informační a analytickou činnost subjektů IZS.  Svými původní výstupy.

Přístup do projektu je zdarma? Neznamená to pozdější zpoplatnění služeb?

Projekt je založen zejména na HFOSS (Humanitarian Free Open Source Software) a licenční podmínky neumožňují jeho distribuci komerčně, za účelem zisku. Software je vyvíjen pouze pro konkrétní, neziskovou činnost. Tvůrci proto nastavují pravidla použití, že to tak zůstane. 

Jaký je obchodní model?

Projekt nemá “obchodní model” který si lze představit ve smyslu obchodu. Ekonomický model projektu vytváří náklady, které musí být hrazeny. Například z vlastních zdrojů, nebo dobrovolných příspěvků dárců, nebo ze zdrojů nadací, nadačním fondem, nebo veřejnou sbírkou. Za toto hrazení nákladů dostávají uživatelé přidanou hodnotu technické podpory

Co když zkrachujete?

Krachování evokuje nepodařený obchodní model, kdy se podnik “nevyplatil” podnikateli.  Projekt nemá podnikatelký záměr, neplánuje být “ziskovým, výdělečným” ale spíše být udržitelným a smysluplným. Když nebude v ČR  udržitelným, nebude pro ČR dál rozvíjený.

Kdo projekt provozuje?

Soukromá osoba. V zahraničí provozují podobné projekty nevládní, neziskové organizace, komunity, dobrovolnické organizace.

Co získám, co z toho budu mít?

Pouhá otázka „co pro sebe získám„, není zcela v souladu s Misí a Vizí projektu. Na předním místě je otázka co s tím můžete udělat pro ostatní a čím můžete přispět v krizových situacích, abyste se stali přínosem. Odpověď co tím získáte, příjde současně s vašimi výsledky. 

Konkurujete jiným neziskovým organizacím?

Ne, v žádném významu nekonkuruje. Ve smyslu, který je nejbližší k neziskovým organizacím, nabízí přidsnou hodnotu. Nabízí rozšířené vlastnosti datového, lidského a informačního managementu v krizových situacích, právě neziskovým organizacím. Některé, většinou ty nejmenší neziskové organizace mají omezené  možnosti využít informační technologie a software pro svou činnost. Projekt je určen také jim. Mnohé neziskové organizace nic takového nepotřebují, protože používají vlastní prostředky a software. To by jim nemělo dávát důvod nespolupracovat právě zde, pokud příležitost ke spolupráci nastane.  

Proč Cluster neprovozuje nějaká velká, zavedená organizace?

To je dobrá otázka právě pro ty velké zavedené organizace. V zahraničí je provozují i velké organizace, mnohdy s podporou státu.

Cluster konkuruje organizacím pro angažování dobrovolníků?

Ne. Pokud vnímáte ve své neziskové činnosti dobrovolníky jako “komoditu” o kterou se dá soutěžit na trhu, nebo katalyzátor k vašemu dotačnímu podnikání, pravděpodobně to není v souladu s Misí projektu.

Zprostředkováváte veřejné zakázky?

Ne, neslouží ke zprostředkování veřejných zakázek v neziskovém sektoru, kterými se zabývají jiní podnikatelé. Tyto organizace nemusí mít strach, že o své obchodní příležitosti z veřejných zakázek  příjdou tím, že budou součástí tohoto projektu.

K čemu mi to vlastně bude?

Vize a Mise projektu je formulována zřetelně. Je založena na volné, mezi-oborové a dobrovolné spolupráci. Pokud ji nesdílíte, nemá pro vás smysl se tímto projektem zabývat.  

Jaké máte reference? 

Nemá žádnou konkrétní referenci z oblastí, které jsou doménou všech zavedených neziskových organizací. Dokud bude projekt soukromou aktivitou, provoz bude mít omezené možnosti.

Proč se propagace tohoto projektu nechopí nějaká komunikační, nebo reklamní agentura?

To je dobrá otázka pro komunikační agentury. Pokud chce nějaká pomoci, stačí se ozvat.

Kdy bude mít váš Projekt nějaké “Výsledky”?

To je asi nevhodné očekávání. Předně je hmatatelným výsledkem, že tato platforma vznikla a nabízí k dispozici nástroje, které nejsou snadno dostupné pro NNO.   Aktivitu zde vyvíjejí uživatelé, kteří smysl své činnosti už obhájili. Reálné výsledky může mít projekt v průběhu některých neplánovaných, krizových událostech, anebo při realizaci dlouhodobých vzdělávacích, školících akcí.

Připojím se až to pro mne bude nezbytné.

Neporadíme, kdy to pro vás bude nezbytné. Ale možná, že až to bude nezbytné, tak bude pro vás příliš pozdě se jen tak připojit.  

Kam mohu poskytnout  finanční podporu tomuto projektu?

Nehledáme finanční podporu od jednotlivců, kteří mají největší potenciál ve svých schopnostech a znalostech, ovšem svůj tvůrčí potenciál raději promění za peníze v povrchní činnosti, aby si pak vydělanými penězi kupovali odpustky za svůj životní styl. Nežádáme peníze ani od lidí, kteří mají méně, než málo peněz.  

Jste-li jednotlivec, raději poskytněte své dobrovolné síly neziskové organizaci, kterou znáte a které důvěřujete. Jste-li nezisková organizace, napište na kontakt tohoto projektu.  Jste-li komerční společnost s filantropickými nápady, můžete poskytnout příspěvek na otevřený účet.

Vaše poskytnuté dary nejsou předplatným na služby, nebo VIP přístup do projektu a nelze na základě nich nárokovat jakoukoliv službu. Ze strany dárce tím nevznikají nároky na cokoliv.